Systemy odwodnieńNa niektórych terenach warunki wodne są na tyle trudne, że odwodnienie jest konieczne. Nie chcemy przecież żeby nasz ogród po każdym deszczu zamieniał się w kałużę.

Systemy odwodnień Azalia i Ogród
Jeśli na terenie przyszłego ogrodu znajdują się obniżenia, w których okresowo gromadzi się woda (ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy podłoże jest gliniaste), konieczne jest ułożenie systemu odwadniającego. Składa się on z sieci perforowanych rur drenarskich ułożonych w rowach. Woda zebrana przez drenaż gromadzi się w studzienkach chłonnych lub przepływa bezpośrednio do kanalizacji.

Katalog 2011